Page 5 - !!! ABSTRAKT- katalog_web_final_Neat
P. 5
Polepy aut Reklama na dopravních prostředcích je jed- nou z nejúčinnějších reklam vůbec. Vyrábí- me od jednoduchého polepu na dveře, až po takzvané celopolepy. Další možnost je změ- na barvy vozu na atypickou barvu nebo třeba matné provedení. U veškerých aplikací použí- váme ty nejkvalitnější materiály k tomu určené a instalace provádějí pracovníci s certifiká- tem od společnosti 3M. 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10